Skip directly to content

Welkom op de site van Praktijk “Vi la Vida” (leef je leven) voor lichaamsgerichte training en coaching.

Trainer info:

Mijn naam is Trijnie Huls, Trainer Emotioneel LichaamsWerk (ELW)®

Zelf leerde ik Emotioneel Lichaamswerk kennen toen ik een burn-out had. Ik heb in die periode verschillende trainingen in lichaamswerk gevolgd, zowel in groepsverband als individueel. Ik heb o.a. geleerd hoe bepaalde gedachten en overtuigingen mijn gevoel en gedrag kunnen beïnvloeden. Hoe belangrijk het is om emoties te uiten i.p.v. te onderdrukken. Het kost energie om vast te blijven zitten in wat je niet wilt. Het geeft energie als je je verlangen leert kennen en de mogelijkheden ontdekt in hoe het anders kan en hier stappen in zet, stap voor stap, met onderzoek naar je eigen grenzen. Ik heb hierdoor meer zelfbewustzijn en kracht ontwikkeld. Het is voor mij een grote waarheid dat alles bij je basis, je gevoel, begint.

Samen kunnen we onze kwaliteiten inzetten door op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, het beste in elkaar naar boven te halen en een bijdrage te zijn voor onze omgeving en een mooiere wereld. Vi la Vida, leef je leven, sta open voor je mogelijkheden, ontdek en geniet!

Ik heb de 4-jarige opleiding tot Trainer Emotioneel LichaamsWerk (ELW)® gevolgd. Ik heb mijn kennis uitgebreid met een specialisatie in ademwerk en een bijscholing in NLP. Wat voor mij waardevol is in het leven is speelsheid, respect, vertrouwen, zichtbaar zijn en te gaan staan voor wie je bent, te leven met passie. Vanuit die overtuiging geef ik ook mijn trainingen en hoop ik ondersteunend een bijdrage te zijn voor anderen om hun kwaliteiten te (her)ontdekken, in te zetten en vol te leven. Het raakt mij telkens weer te zien hoe moedig mensen hun eigen leven weer in handen nemen, de liefde voor zichzelf hervinden en van daaruit steeds meer vanuit hun kern zichtbaar worden in hun leven.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Ik werk hier uiteraard aan mee. Ik wil met uw persoonlijke gegevens omgaan zoals ik wil dat anderen met mijn gegevens omgaan. Ik neem uw privacy zeer serieus. Zowel bij de behandelingen en activiteiten, alle contacten die we hebben, als ook administratief. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en/of medische gegevens, • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Mocht u zich willen uitschrijven kunt u dit aangeven via het contactformulier. Ik zal dit binnen een maand verwerken en u een bevestiging hiervan sturen. De wetgeving is nieuw. Ik doe mijn best om aan alle regelgeving te voldoen. Dit betekent ook dat ik aanpassingen zal doen waar dit nodig is.

Lees voor ervaringen van deelnemers de reviews op de volgende bladzijde en klik op "lees meer" hieronder...